Juli 2022

4 Results

Guru dan Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu topik pembicaraan yang selalu menjadi tren di kalangan orang-orang yang “bersentuhan” dengan dunia pendidikan. Bagaimana tidak, kurikulum ini ramai-ramai didiskusikan, dikupas, diseminarkan, diworkshopkan, sehingga seolah-olah tidak […]