SMK SAKTI, Mbangun Jiwa Kreatif

Patang puluh wolu taun kapungkur, madêg pawiyatan kang aran SMK SAKTI ing Gêmolong Sragen. SMK kang dumadi saka yayasan SAKTI iki kalêbu salah sawijining pawiyatan kang moncèr ana ing wilayah […]